Het brevet

HET BREVET

Om zelfstandig te mogen vliegen moet je in het bezit zijn van een vlieg brevet. Wat je daarvoor moet doen vertelt je instructeur jou maar hier kun je alvast kijken wat de verplichte figuren zijn.

Veiligheidsbrevet A motor.

Hierbij kan de leerling laten zien dat hij de grondbeginselen van het modelvliegen beheerst (Veiligheid voorop). Na het behalen van het brevet mag de leerling voortaan solo vliegen.
Veiligheidsbrevet motor A.
De figuren die gevlogen moeten worden.

 

 

Veiligheidsbrevet A heli

Veiligheidsbrevet heli A.
De figuren die gevlogen moeten worden.
1. Zweefvlucht links – rechts
2. Zweefvlucht diagonaal voor – en achteruit
3. Figuur M in zweefvlucht (Hovering M)
4. Horizontale acht (geschoven)
5. Cirkel (geschoven)
6. Landing vanaf 10 m hoogte en 15 m van doel (landingstrajecten zijn optioneel)

BEOORDELING
Er worden geen cijfers gegeven, slechts een “O” bij onvoldoende of een “V” bij voldoende.
Er dienen ten minste twee vluchten met alle scores op “V” gemaakt te zijn.
Brevet examens worden afgenomen door een examencommissie van twee personen, voorgedragen door het betreffende clubbestuur, en gemachtigd door de KNVvL Afdeling Modelvliegsport.
Iedere examinator vult een apart formulier in.

HANDLEIDING VOOR BREVET EXAMINATOREN
Het accent van de beoordeling dient niet in de eerste plaats op de exactheid van de te vliegen figuren te liggen, maar de kandidaat moet deze figuren kunnen volbrengen zonder dat zich daarbij situaties voordoen waardoor de veiligheid in gevaar komt.
Belangrijk is te constateren dat de kandidaat op een veilige wijze zonder enige hulp van anderen het model kan starten, vliegen en landen, en dat hij zich ook uit bijzondere situaties weet te redden.
In het punt algemene veiligheid kan een algemene indruk van de vlucht ten aanzien van veiligheid worden weergegeven.
Voor het starten van de motor en het aanzeggen van de figuren mag de kandidaat een helper gebruiken.
De helper mag geen tussentijdse aanwijzingen geven aan de kandidaat.
In het geval van motor- of radiostoring mag de kandidaat zijn vlucht éénmaal afbreken en opnieuw starten, waarna op dat punt verder gegaan wordt waar de vlucht is afgebroken.

UITREIKING BREVET
Na ontvangst van beide formulieren zal de KNVvL Afdeling Modelvliegsport de aanvraag in behandeling nemen.

OPMERKINGEN
– Bij het uitvoeren van brevetvluchten met alle typen modelvliegtuigen moeten de veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, welke ook voor wedstrijden met deze modellen worden voorgeschreven. Zie ook Sectie II, par. 2.1.7. van het
reglementenboek. Voor meer informatie over het behalen van brevetten met modelvliegtuigen zie reglementenboek hoofdstuk 8.
– De kandidaat maakt gebruik van CE gemerkte radioapparatuur.
– Het gebruik van een stabilisatiegyro is toegestaan.
– Elk type helikopter, waarmee onder doorsnee weersomstandigheden buiten aan alle breveteisen voldaan kan worden, mag
worden gebruikt.

Wil je meer  info bel dan één van de (bestuurs)leden of nog beter, kom op ons veld langs!

Wij helpen je graag verder.

Geef een antwoord