Zwaartepunt

Bij het bepalen van het zwaartepunt wordt onderscheid gemaakt tussen het zwaartepunt voor/achter en het zwaartepunt links/rechts.

Zwaartepunt voor/achter

Draai vanuit een getrimde horizontale normaalvlucht het toestel op zijn rug. Geef geen hoogteroer input. (“Zero-G” trimming)

Zwaartepunt Waarneming Oplossing
(A) – Model steigt Toestel staartlastig, gewicht naar de neus verplaatsen
(B) – Model daalt Toestel neuslastig, gewicht naar achter verplaatsen

Waarom zo:

De grap is dat het testen van het verschil in normaal- en rugvlucht de stand van de motor en de evt. foute instelhoeken elimineert. Stel je toestel is staartlastig, dan moet je DOWN trimmen in normaalvlucht. Trim en foutief zwaartepunt houden elkaar in balans. Als je nu op je rug rolt dan wil je staart zakken door zowel het foutief zwaartepunt als de trim, ze versterken elkaar.

Deze truc kun je ook toepassen voor het zwaartepunt links-rechts.

Zwaartepunt links/rechts

Voor het bepalen van het correcte zwaartepunt links/rechts zijn twee methodes.

Methode 1

Draai vanuit een getrimde horizontale normaalvlucht het toestel op zijn rug. Geef geen rolroer input.

Zwaartepunt Waarneming Oplossing
(A) – Model rolt naar links Gewicht verplaatsen naar links
Links gewicht toevoegen
(B) – Model rolt naar rechts Gewicht verplaatsen naar rechts
Rechts gewicht toevoegen

Waarom zo:

De grap is dat het testen van het verschil in normaal- en rugvlucht de stand van de motor en de evt. foute instelhoeken elimineert. Stel je toestel is links zwaarder, dan moet je rechts rol trimmen in normaalvlucht. Trim en foutief zwaartepunt houden elkaar in balans. Als je nu op je rug rolt dan wil je linker vleugel zakken (die zit dan rechts) zakken door zowel het foutief zwaartepunt als de trim, ze versterken elkaar.

Methode 2

Begin een getrimde horizontale normaalvlucht. Neem gas weg en trek stevig up.

Zwaartepunt Waarneming Oplossing
   (A) – Model rolt naar rechts Gewicht verplaatsen naar links
Links gewicht toevoegen
(B) – Model rolt naar links Gewicht verplaatsen naar rechts
Rechts gewicht toevoegen

Waarom zo:

In deze test wordt gebruik gemaakt van de G-krachten. Hoe korter de bocht Up die je trekt hoe groter de G-krachten op het toestel. Als er b.v. 10gram gewichtsverschil zit in beide vleugelhelften van wordt dat bij 2G 20 gram. Een kort getrokken bocht kan oplopen in G krachten. Hierdoor wordt dus het effect van het gewichtsverschil versterkt en duidelijk zichtbaar in de reactie van de kist.

Gebruik echter eerst methode 3A, is het gewichtsverschil groot en je doet deze test dan kun je stevig verrast worden.

Geef een reactie